White Cake Boxes

24.9761.74

White Cake Boxes in a range of sizes

10x10x4inches  100 per box
12x12x4inches  100 per box
14x14x6inches    50 per box
16x16x6inches    50 per box
6x6x3inches         250 per box
6x6x4inches         250 per box
7x7x3inches         250 per box
7x7x4inches         250 per box
8x8x4inches         250 per box

Clear